โครงการถ่ายทอดความรู้ ผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร

>> รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 <<

วันเวลา/สถานที่เข้าค่าย :
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

>> สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล #รับสายวิทย์คณิตเท่านั้น เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามคุณสมบัติในประกาศฯ)

>> สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม #รับทุกสายวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ตามคุณสมบัติในประกาศฯ)

วิธีการสมัคร : สมัครผ่านเฉพาะออนไลน์และเลือกวันที่ต้องการได้ทาง : QR Code ของสาขาที่สนใจเพียง 1 สาขา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ
https://www.facebook.com/ME.Silpakorn/

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชุดปฏิบัติการ!!!

ในภาพอาจจะมี 1 คน